Sterilisering av menn (Vasectomi)

Sterilisering av menn (Vasectomi)

Under et steriliseringsinngrep blir sædlederen kuttet og sydd igjen i begge ender slik at spermiene ikke kan tømme seg ut når mannen får utløsning. Inngrepet kalles en vasektomi. Ejakulasjonen foregår normalt, men ejakulatet inneholder ikke spermier. Mannen kan derfor ikke befrukte kvinnen. Etter en vasektomi fortsetter testiklene å produsere spermier, men spermiene løser seg opp og tas opp av kroppen.

Prosedyren utføres hos oss av spesialist i urologi overlege Abdul Tahir Rasheed som har lang erfaring innen sitt fagfelt og jobber som overlege ved Oslo universitetssykehus.

 

 

 

Hvem kan steriliseres?

Lov om sterilisering gir som hovedregel alle personer over 25 år adgang til å søke om sterilisering. Dette gjøres ved at du fremmer såkalt “begjæring om sterilisering” overfor lege. Legen plikter å gi informasjon om inngrepet, hva det innebærer og de medisinske konsekvenser av inngrepet. Dersom legen selv ikke utfører slike inngrep, sendes begjæringen sammen med søknad til sykehus eller lege som foretar slike inngrep. Det utføres over 3000 steriliseringer av menn hvert år i Norge.

Personer under 25 år, eller personer som har alvorlig sinnslidelse, psykisk utviklingshemming eller er psykisk svekket, må søke spesielt og få søknaden behandlet i en steriliseringsnemnd.

 

Ingen henvisning nødvendig

Du trenger ikke henvisning fra lege for å bli sterilisert, men du vil bli bedt om å signere en ”Begjæring om sterilisering” før operasjonen. Det står i steriliseringsloven at alle som ønsker å sterilisere seg må fylle ut et skjema for å bekrefte at de har fått alt av informasjon.

Forberedelse til inngrepet

  • Har du mulighet skal du barbere bort alt hår på pungen. 
  • Vi anbefaler at du tar smertestillende en time før du kommer. Ta kontakt for mer informasjon angående type/dosering. 

Selve inngrepet

Den tynne sædlederen deles gjennom et lite snitt på hver side av pungen. Endene blir sydd igjen for å hindre dem i å gro sammen. Inngrepet foregår i lokalbedøvelse.

 

Etter inngrepet

  • Vi anbefaler smertestillende hver sjette time det første døgnet. Ta kontakt for mer informasjon angående type/dosering. 
  • Sårene er dekket med en liten bandasje. Du kan dusje dagen etter steriliseringen og bør da fjerne den våte bandasjen. 
  • For å forebygge blødning bør du ta det helt med ro det første døgnet etter steriliseringen. 
  • Du kan gjenoppta aktivitet etter et døgn. Har du fysisk tungt arbeid bør du vurdere å vente en ekstra dag eller to med å gjenoppta arbeid. Du må da ta egenmelding for fraværet. 
  • Du må bruke prevensjon i tre måneder etter steriliseringen fordi det er levende sædceller i sædlederen i denne perioden. Vi anbefaler at du sjekker resultatet av inngrepet ved å levere en sædprøve etter minst tre måneder. 
  • Det er ikke nødvendig med kontroll.
Vasectomi

Sterilisering hos menn innebærer at sædlederne skjæres eller brennes over via snitt på hver side av pungens øvre del. På fagspråket betegnes inngrepet for en vasektomi.

Ved operasjonen lages et lite snitt i huden på øvre del av pungen ved lyskeåpningen på begge sider. Her ligger sædlederen like under huden, og den er i de fleste tilfeller lett å finne. Den kuttes eller brennes deretter slik at passasjen brytes. Dersom sædlederen skjæres over, vil kirurgen sy igjen de to endene, og som regel fjerne en bit av sædlederen slik at de to endene ikke skal kunne gro sammen igjen.