Omskjæring av guttebarn utført av spesialist. Kort ventetid og god oppfølging etter...